fbpx

Навчання через спостереження

Reading Time: 8 minutes

Навчання через спостереження, наріжне поняття когнітивної психології, охоплює процес навчання через спостереження та імітацію інших. Цей метод, невід’ємний від людського розвитку та взаємодії, виходить за рамки традиційного дидактичного навчання і включає елементи уваги, запам’ятовування, відтворення та мотивації. В основі методу лежить теорія навчання через спостереження, започаткована такими психологами, як Альберт Бандура, і він підкреслює важливість соціального та екологічного контекстів у навчанні. У цій статті ми поглиблено досліджуємо структуру та етапи навчання через спостереження, з’ясовуючи його ключову роль у формуванні поведінки та здобутті знань на прикладах з реального життя та науковому аналізі.

Визначення навчання через спостереження

Навчання через спостереження – це багатогранна концепція, яка є основою розуміння того, як ми набуваємо нових моделей поведінки та знань. Щоб чітко визначити цей навчальний процес, ми розглянемо його різні виміри:

 • Базове визначення: У найпростішому розумінні, навчання через спостереження – це навчання, яке відбувається під час спостереження за іншими. Це включає спостереження за їхніми діями, наслідками цих дій, а потім використання цієї інформації для керування майбутньою поведінкою.
 • Психологічні основи: Цей аспект заглиблюється в психологічні основи навчання через спостереження, досліджуючи, як когнітивні процеси, такі як увага, пам’ять і мотивація, відіграють вирішальну роль у тому, як ми вчимося через спостереження.
 • Відмінності від інших методів навчання: Навчання через спостереження протиставляється іншим стратегіям навчання, таким як метод спроб і помилок або пряме навчання, що підкреслює його унікальне місце в спектрі навчальних методологій.
 • Роль у розвитку: Досліджується важливість навчання через спостереження на різних етапах розвитку людини, від раннього дитинства до дорослого віку, що підкреслює його всепроникний вплив протягом усього нашого життя.

Цей упорядкований перелік забезпечує всеосяжну основу для розуміння навчання через спостереження, від його базового визначення до ширших наслідків для людського розвитку та психології.

Ключові поняття теорії навчання через спостереження

Теоретична основа навчання через спостереження багата і багатовимірна, вона охоплює кілька ключових концепцій, які є важливими для глибокого розуміння цього процесу навчання. Центральне місце в цій теорії займає ідея про те, що навчання може відбуватися через спостереження за поведінкою інших людей і наслідками цієї поведінки. Ця концепція кидає виклик традиційним поглядам на навчання, які наголошують на прямому підкріпленні та досвіді спроб і помилок. Теорія навчання через спостереження проливає світло на когнітивні процеси, пов’язані з навчанням від інших, такі як увага до моделі, запам’ятовування спостережуваної поведінки, здатність відтворювати поведінку та мотивація діяти відповідно до вивченої поведінки.

Теорія також підкреслює роль соціального та екологічного контекстів у впливі на навчання. Наприклад, наявність рольової моделі або середовища, сприятливого для спостереження, може значно покращити досвід навчання. Крім того, ця теорія досліджує етапи, через які проходять люди, навчаючись через спостереження, висвітлюючи складнощі та нюанси цього стилю навчання. Вивчаючи ці ключові концепції, ми глибше розуміємо складні шляхи, якими навчання через спостереження формує наші знання, навички та поведінку.

Структура результатів навчання за допомогою спостереження

Концепція “Структури спостережуваних результатів навчання” (SOLO) відіграє вирішальну роль у розумінні глибини та складності спостережуваного навчання. Ця структура класифікує результати навчання на основі рівня розуміння і складності, продемонстрованого учнем:

 1. Передструктурний рівень: На цьому початковому етапі учень має неповне розуміння предмета, що часто призводить до непорозумінь або відсутності інформації.
 2. Одноструктурний рівень: тут учень розуміє один важливий аспект або компонент того, що спостерігається, але все ще має обмежене загальне розуміння.
 3. Багатоструктурний рівень: Розуміння учня стає складнішим, він розпізнає і застосовує кілька важливих аспектів, хоча вони часто сприймаються як не пов’язані між собою.
 4. Реляційний рівень: На цьому етапі учень інтегрує різні аспекти в єдине ціле, демонструючи всебічне розуміння взаємозв’язків і взаємовідносин у досліджуваному матеріалі.
 5. Розширений абстрактний рівень: Найвищий рівень передбачає встановлення зв’язків, що виходять за межі конкретного контексту, узагальнення вивчених понять і застосування їх у нових і ширших ситуаціях.

Такий структурований підхід до класифікації результатів навчання у навчанні через спостереження забезпечує чітку основу для оцінювання глибини та широти розуміння учня, дозволяючи педагогам і психологам адаптувати свої стратегії для сприяння більш просунутим рівням розуміння та застосування.

Пояснення етапів навчання через спостереження

Навчання через спостереження, процес, невід’ємний від людської поведінки та пізнання, розгортається через окремі етапи, кожен з яких має вирішальне значення для успішного засвоєння та відтворення спостережуваної поведінки.

На початковому етапі першочерговим є етап уваги; учні повинні зосередитися на моделі та конкретній поведінці, яку вона демонструє. Ця вибіркова увага визначає, що саме буде засвоєно, і впливає на наступні етапи.

Наступний за увагою етап утримання включає кодування спостережуваної поведінки в пам’яті. Це кодування є не просто заучуванням, а когнітивним процесом, під час якого людина інтерпретує та інтегрує інформацію.

На наступному етапі, моторному відтворенні, учень переводить збережену інформацію в реальну поведінку. Цей етап часто включає в себе процес спроб і помилок, коли учень удосконалює поведінку відповідно до того, що він спостерігав.

Останній етап, мотивація, – це те, що спонукає учня відтворювати поведінку. Ця мотивація може походити з різних джерел, таких як очікування винагороди, уникнення негативних наслідків або внутрішня цінність самої поведінки.

Кожен з цих етапів відіграє важливу роль у тому, як відбувається навчання через спостереження, і їхнє розуміння дає цінну інформацію про те, як ми вчимося і адаптуємося, спостерігаючи за іншими.

Процес навчання через спостереження: Крок за кроком

Процес навчання через спостереження – це систематична подорож, яка охоплює кілька ключових кроків, кожен з яких спирається на інший, щоб сприяти ефективному навчанню через спостереження:

 • Спостереження: Початковий крок передбачає активне спостереження за моделлю або особою, яка демонструє певну поведінку чи навичку. Цей крок вимагає зосередженої уваги та здатності розпізнавати критичні аспекти поведінки, за якою спостерігають.
 • Когнітивна обробка: Після спостереження учень бере участь у когнітивній обробці, яка передбачає засвоєння та осмислення спостережуваної поведінки. Цей крок має вирішальне значення для перетворення візуальної інформації на ментальну модель.
 • Запам’ятовування: Наступним кроком є збереження, коли учень зберігає спостережувану поведінку в пам’яті. Це передбачає кодування поведінки в довготривалу пам’ять для подальшого пошуку і використання.
 • Відтворення: Тут учень намагається повторити або імітувати спостережувану поведінку. Цей крок може вимагати практики і коригування, оскільки учень намагається якомога точніше відповідати спостережуваній поведінці.
 • Зворотний зв’язок і доопрацювання: Після спроби відтворити поведінку, учень шукає зворотний зв’язок, або через самооцінку, або через зовнішні джерела, щоб удосконалити і покращити відтворення поведінки.
 • Мотивація та підкріплення: На останньому етапі учень повинен мати мотивацію для виконання спостережуваної поведінки. Підкріплення, як позитивне (винагорода), так і негативне (уникнення несприятливих наслідків), відіграє вирішальну роль у мотивації учня до ефективного використання нової поведінки.

Цей покроковий посібник надає чіткі рамки для розуміння процесу навчання через спостереження, підкреслюючи важливість кожного етапу в засвоєнні та відтворенні поведінки, яку ми спостерігаємо в інших.

Основні елементи навчання через спостереження

Навчання через спостереження, фундаментальний аспект людської поведінки, ґрунтується на кількох ключових елементах, які є важливими для ефективного протікання процесу навчання.

По-перше, увага має вирішальне значення; учень повинен зосередитися на поведінці, яку моделює, забезпечуючи спостереження за найбільш важливими аспектами. На цю вибіркову увагу впливають різні фактори, включаючи інтереси учня, характеристики моделі та складність поведінки.

Другий елемент, утримання, передбачає здатність учня запам’ятовувати те, що він спостерігав. Це не просто зберігання інформації, але й обробка та організація її таким чином, щоб вона була доступною для подальшого використання.

По-третє, є аспект моторного відтворення. Цей елемент вимагає від учня фізичної здатності та когнітивних навичок для відтворення поведінки. Він часто включає процес спроб і помилок, коли учень вдосконалює поведінку, поки вона не буде точно відповідати моделі. Нарешті, мотивація відіграє вирішальну роль. Вона визначає, чи буде спостережувана поведінка насправді відтворена. На мотивацію впливають такі фактори, як очікувана винагорода, цінність поведінки та очікування учня щодо успіху чи невдачі.

Ці елементи в поєднанні створюють складну взаємодію, яка дозволяє людям ефективно вчитися у свого оточення та інших людей, демонструючи глибину і багатогранність навчання через спостереження.

Чотири елементи навчання через спостереження

Навчання через спостереження, найважливіший механізм когнітивного розвитку та соціалізації, складається з чотирьох окремих елементів, кожен з яких відіграє життєво важливу роль у тому, як люди вчаться, спостерігаючи за іншими:

 • Увага: В основі навчання через спостереження лежить увага. Учні повинні приділяти пильну увагу поведінці моделі та її наслідкам. На цю вибіркову увагу впливають різні фактори, такі як привабливість моделі, складність завдання, а також власні інтереси та здібності учня.
 • Утримання уваги: Після того, як увага привернута, спостережувану поведінку потрібно запам’ятати. Запам’ятовування передбачає кодування інформації в пам’яті та її збереження впродовж тривалого часу. Цьому процесу сприяє розумова репетиція та організація інформації у зв’язні та доступні структури у свідомості.
 • Відтворення: Цей елемент передбачає здатність учня відтворювати поведінку, яку він спостерігав. Відтворення може бути фізичним, наприклад, імітація рухової навички, або когнітивним, наприклад, застосування методу вирішення проблеми. Цей етап часто вимагає практики і може включати певний ступінь спроб і помилок, оскільки учень вдосконалює поведінку, щоб вона більше відповідала моделі.
 • Мотивація: Останнім елементом є мотивація, яка спонукає учня відтворювати спостережувану поведінку. На мотивацію можуть впливати різні фактори, зокрема очікування винагороди або покарання, самоефективність і цінність поведінки для учня. Без достатньої мотивації, навіть за наявності інших елементів, ймовірність успішного відтворення і навчання на основі спостережуваної поведінки значно знижується.

Розуміння цих чотирьох елементів дає повне уявлення про процес навчання через спостереження, підкреслюючи, як кожен з них сприяє ефективному набуттю нових моделей поведінки та навичок через спостереження.

Практичне застосування: Навчання через спостереження в дії

Навчання через спостереження знаходить своє практичне застосування в безлічі ситуацій, виходячи за межі традиційного освітнього середовища. Наприклад, у сфері дитячого розвитку навчання через спостереження є наріжним каменем. Діти вивчають широкий спектр моделей поведінки та соціальних норм, спостерігаючи за батьками, вчителями та однолітками. Ця форма навчання не обмежується виконанням простих фізичних завдань, а поширюється на складну соціальну поведінку і засвоєння мови. Аналогічно, у професійному середовищі навчання через спостереження є ключовим. Нові працівники часто опановують ази своєї роботи, спостерігаючи за більш досвідченими колегами, вбираючи в себе не лише явні завдання, необхідні для їхніх ролей, але й більш тонкі аспекти культури робочого місця та міжособистісної динаміки.

Більше того, цифрова епоха посилила потенціал навчання через спостереження. Онлайн-платформи та освітні технології відкрили нові шляхи для навчання через спостереження. Від навчальних відео на таких платформах, як YouTube, до складних симуляцій віртуальної реальності – можливості для навчання через спостереження стали широкими і різноманітними. Ці технології дозволили спостерігати і вчитися за сценаріями, які є або фізично віддаленими, або складними для відтворення в реальному житті, наприклад, складні хірургічні процедури або складні механічні ремонти. Вплив цього способу навчання є глибоким і впливає на те, як люди набувають нових навичок та адаптуються до швидкозмінних умов, ілюструючи універсальність та постійну актуальність навчання через спостереження в нашому сучасному світі.

Приклади навчання через спостереження в реальному житті

Навчання через спостереження проявляється в різних реальних сценаріях, демонструючи його важливість у повсякденному житті та спеціалізованих сферах:

 1. Мовний розвиток дитини: Діти часто вивчають мову, спостерігаючи та наслідуючи своїх батьків, братів і сестер. Це стосується не лише словникового запасу, але й нюансів граматики та вимови.
 2. Набуття навичок на робочому місці: У професійному середовищі нові працівники часто набувають основних робочих навичок, спостерігаючи за досвідченими колегами. Це може варіюватися від простих завдань, таких як використання певного програмного забезпечення, до складних міжособистісних взаємодій у корпоративному середовищі.
 3. Спортивні тренування: Спортсмени часто вдосконалюють свою техніку, спостерігаючи та наслідуючи методи досвідчених професіоналів. Це включає в себе освоєння фізичних рухів, стратегій і навіть психологічну підготовку.
 4. Моделювання соціальної поведінки: Люди вивчають соціальні норми та моделі поведінки, спостерігаючи за іншими членами своєї спільноти. Це проявляється в тому, як люди адаптуються до різних культурних очікувань чи етикету в різних соціальних середовищах.
 5. Освітнє середовище: Учні в класах вчаться не лише під час прямих інструктажів, але й спостерігаючи за реакціями та взаємодією своїх вчителів і однолітків, що допомагає зрозуміти складні поняття та соціальну динаміку.
 6. Художній та музичний розвиток: Багато художників і музикантів розвивають свої стилі і техніки, спостерігаючи і наслідуючи своїх кумирів чи наставників, поєднуючи спостережувані техніки зі своїми особистими інноваціями.
 7. Навчання в галузі охорони здоров’я: Медичні працівники, такі як хірурги та медсестри, часто вивчають складні процедури та методи догляду за пацієнтами, спостерігаючи за ними в клінічних умовах.

Ці приклади демонструють повсюдність і ефективність навчання через спостереження в різних сферах, підкреслюючи його роль як фундаментального механізму людської поведінки і набуття навичок.

Вчимося, спостерігаючи: Тематичні дослідження та сценарії

Вплив навчання через спостереження можна краще зрозуміти за допомогою різних тематичних досліджень і сценаріїв, які ілюструють його практичне застосування:

 • Корпоративні навчальні програми: У тематичному дослідженні великої корпорації нові працівники були інтегровані на робочому місці за допомогою програми наставництва. Ця програма дозволила їм спостерігати за досвідченими працівниками і вчитися у них, що призвело до більш ефективного процесу адаптації та підвищення продуктивності праці.
 • Поведінкові зміни у сфері охорони здоров’я: Кампанія у сфері громадського здоров’я використовувала метод навчання через спостереження, демонструючи людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Ефективність кампанії вимірювалася шляхом спостереження за змінами в поведінці громади щодо здоров’я, демонструючи силу рольових моделей у впливі на суспільну поведінку.
 • Покращення навчання в класі: В одному з освітніх сценаріїв дослідження показало, що учні, які спостерігали за тим, як їхні однолітки розв’язують математичні задачі, самі розвинули кращі навички розв’язання проблем. Цей випадок підкреслив важливість взаємного навчання та методів спостереження в академічному середовищі.
 • Спортивна психологія: Аналіз спортивної команди показав, як молодші гравці покращували свої ігрові стратегії та командну роботу, спостерігаючи та наслідуючи поведінку досвідчених гравців, що підкреслює важливість навчання через спостереження у спортивних тренуваннях.
 • Мистецьке учнівство: Тематичне дослідження в мистецькому секторі проілюструвало, як учні вдосконалювали свої художні навички, спостерігаючи та повторюючи техніки майстрів, демонструючи роль навчання через спостереження у передачі мистецьких знань та навичок.
 • Терапевтичні умови: У терапевтичних сценаріях пацієнти спостерігали за рольовими іграми, які демонстрували стратегії подолання тривоги, що призвело до покращення навичок саморегуляції.

Це дослідження підкреслило ефективність навчання через спостереження в психологічних втручаннях.
Ці різноманітні тематичні дослідження та сценарії демонструють широту застосування методу навчання через спостереження – від покращення професійних навичок до сприяння особистісному розвитку та зміні поведінки в різних контекстах.

Висновок

Отже, навчання через спостереження – це динамічний і впливовий процес, невід’ємний від людського розвитку і навчання. Ця подорож через різні його аспекти підкреслює його значення в освітньому, професійному та соціальному контекстах. Майбутнє навчання через спостереження, особливо з появою цифрових технологій, готове до подальшої революції в тому, як ми здобуваємо знання та навички. Воно кидає виклик традиційним парадигмам навчання, виступаючи за більшу залученість і взаємодію в навчальному середовищі. Застосовуючи навчання через спостереження, ми відкриваємо нові можливості для зростання, адаптивності та розуміння у нашому взаємопов’язаному світі. Це дослідження не лише поглиблює наше розуміння навчання через спостереження, але й спонукає нас до більш повної інтеграції його принципів у наше повсякденне життя та навчальні стратегії.

Часті запитання

Що таке навчання через спостереження?

Навчання через спостереження - це процес, коли люди вивчають нову поведінку, навички чи інформацію, спостерігаючи та наслідуючи інших. Воно включає такі ключові елементи, як увага, утримання, відтворення та мотивація, і вважається життєво важливим аспектом когнітивного розвитку та соціального навчання.

Чим навчання через спостереження відрізняється від інших методів навчання?

На відміну від прямих інструкцій або навчання методом спроб і помилок, навчання через спостереження не вимагає від учня виконувати завдання під час навчального процесу. Натомість воно передбачає набуття знань і навичок, спостерігаючи за тим, як інші виконують завдання, що робить його більш пасивним, але не менш ефективним методом навчання.

Чи може навчання через спостереження відбуватися в цифровому середовищі?

Так, навчання через спостереження може ефективно відбуватися в цифровому середовищі. З появою онлайн-платформ, віртуальних симуляцій та навчальних відео, учні можуть спостерігати і вчитися на широкому спектрі моделей поведінки та навичок, які демонструються за допомогою цифрових медіа.

Які є приклади навчання через спостереження в реальному житті?

Реальні приклади включають вивчення мови дитиною, яка слухає і наслідує своїх батьків, працівником, який вивчає робочі навички, спостерігаючи за колегами, або спортсменом, який вдосконалює свою техніку, спостерігаючи за професійними гравцями.

Чи ефективне навчання через спостереження в освіті дорослих?

Безумовно. Навчання через спостереження не обмежується лише дитинством, воно ефективне в будь-якому віці. Дорослі часто вчаться новим навичкам і моделям поведінки, особливо в професійному середовищі, спостерігаючи за своїми колегами чи наставниками.

Яку роль відіграє мотивація у навчанні через спостереження?

Мотивація має вирішальне значення в навчанні через спостереження. Вона визначає, чи буде спостережувана поведінка засвоєна і відтворена. Такі фактори, як очікувана винагорода, особиста значущість поведінки та очікування успіху, можуть суттєво вплинути на мотивацію до навчання через спостереження.