fbpx

Специфіка навчання дорослих та як зробити навчання ефективним

Reading Time: 4 minutes

Дорослі учні – це унікальна та різноманітна група людей з широким спектром досвіду, навичок та мотивацій. Розуміння особливостей дорослих учнів має вирішальне значення для викладачів, тренерів і роботодавців, які прагнуть розробити ефективні освітні програми, що відповідають специфічним потребам і вподобанням цієї групи населення. У цій статті ми заглибимося в ключові принципи навчання дорослих і розглянемо характеристики дорослих учнів за Ноулзом, які стали фундаментальною основою в галузі освіти дорослих.

Навчання дорослих.

Природа навчання дорослих

Навчання дорослих часто характеризується тим, що воно є самокерованим і цілеспрямованим. Як наслідок, дорослі учні, як правило, більш вмотивовані до навчання і з більшою ймовірністю застосовують набуті знання та навички в реальних життєвих ситуаціях.

Автономність і самокероване навчання

Однією з найважливіших характеристик дорослих учнів є їхнє прагнення до автономії та самостійного навчання. Вони вважають за краще контролювати свій навчальний процес і встановлювати власні навчальні цілі. Це різко контрастує з традиційним підходом, орієнтованим на вчителя, який часто зустрічається в освіті K-12.

Цілеспрямоване і релевантне навчання

Дорослі учні, як правило, орієнтовані на досягнення конкретних цілей і прагнуть здобути освіту для досягнення конкретних особистих чи професійних цілей. Вони цінують практичний і релевантний навчальний досвід, який безпосередньо стосується їхнього повсякденного життя та кар’єри.

Різноманітне походження та досвід

Дорослі учні походять з різних верств суспільства, мають різний досвід та рівні навичок. Цей різноманітний експірієнс може бути цінним ресурсом для освітян, оскільки він може допомогти створити багате навчальне середовище, яке сприяє співпраці, критичному мисленню та вирішенню проблем.

Характеристики дорослих учнів за Ноулзом

Малкольм Ноулз, відомий педагог для дорослих, розробив низку принципів, які стали наріжним каменем у сфері освіти дорослих. До них відносяться такі характеристики дорослих учнів за Ноулзом:

  1. Я-концепція: Дорослі мають сильне почуття власної гідності і більш схильні брати на себе відповідальність за своє навчання. Вони цінують автономію та незалежність у процесі навчання.
  2. Досвід: Дорослі учні мають багатий життєвий досвід, який може бути цінним ресурсом для навчання. Освітяни повинні визнавати і використовувати цей досвід для покращення процесу навчання.
  3. Готовність до навчання: Дорослі з більшою ймовірністю будуть готові та вмотивовані до навчання, коли вони усвідомлюють актуальність і цінність навчального досвіду.
  4. Орієнтація на навчання: Дорослі учні зосереджені на проблемах і хочуть здобути навички, які допоможуть їм вирішувати реальні проблеми. Їх менше цікавлять теоретичні знання, які не мають практичного застосування.
  5. Мотивація: Дорослі частіше мотивуються внутрішніми факторами, такими як особистісне зростання та самовдосконалення, а не зовнішніми винагородами.

Стратегії навчання дорослих учнів

Маючи глибоке розуміння особливостей дорослих учнів, викладачі можуть використовувати низку стратегій викладання, щоб створити цікавий та ефективний навчальний процес. Деякі з цих стратегій включають:

Заохочувати активне навчання

Дорослі учні отримують користь від активного навчання, яке передбачає співпрацю, розв’язання проблем і критичне мислення. Заохочуйте учнів до участі в дискусіях, групових проектах та інших інтерактивних видах діяльності, які залучають їхній розум і сприяють глибшому розумінню предмета.

Сприяти створенню сприятливого навчального середовища

Створення сприятливого та інклюзивного навчального середовища має важливе значення для дорослих учнів. Цього можна досягти, поважаючи і цінуючи різноманітний досвід і перспективи, якими кожен учень ділиться, заохочуючи відкрите спілкування і надаючи конструктивний зворотний зв’язок.

Використовувати приклади з реального життя та тематичні дослідження

Необхідно включати приклади з реального життя та тематичні дослідження, які демонструють практичне застосування концепцій, що вивчаються. Це допомагає посилити актуальність навчального матеріалу, що зацікавлює дорослих учнів.

Гнучкість у викладанні та структурі курсу

Дорослі учні часто мають численні обов’язки, такі як робота і сімейні зобов’язання, які можуть впливати на їхню здатність брати участь у традиційному навчальному середовищі. Пропонуючи гнучкі варіанти проведення курсів, такі як нвчання онлайн чи змішане навчання, та модульні структури курсів, можна задовольнити різноманітні потреби та індивідуальні графіки дорослих учнів.

Сприяти самооцінці та рефлексії

Слід заохочувати дорослих учнів до самооцінювання та рефлексії протягом усього процесу навчання. Це не лише допомагає їм відстежувати свій прогрес і визначати сфери для вдосконалення, але й сприяє підвищенню почуття власності та відповідальності за своє навчання.

Важливість розуміння дорослих учнів

Визнання та врахування унікальних особливостей дорослих учнів є життєво важливим для викладачів, тренерів та роботодавців, які прагнуть розробити та забезпечити ефективний навчальний процес. Розуміючи характеристики дорослих учнів за шкалою Ноулза та застосовуючи відповідні стратегії викладання, педагоги можуть створити цікаві та змістовні навчальні можливості, які відповідають конкретним потребам та уподобанням дорослих учнів.

Деякі з ключових переваг розуміння дорослих учнів включають:

  • Підвищення рівня залученості та утримання учнів у навчанні: Коли навчальний досвід пристосований до особливостей дорослих учнів, вони з більшою ймовірністю будуть зацікавлені та вмотивовані. Це не лише призводить до більшого задоволення, але й покращує збереження знань та розвиток навичок.
  • Посилений професійний розвиток і кар’єрне зростання: Ефективне навчання дорослих може призвести до значного особистого та професійного зростання. Здобуваючи нові знання та навички, дорослі учні можуть просуватися по кар’єрних сходах, збільшувати свій потенціал заробітку та робити більш ефективний внесок у свою організацію.
  • Навчання впродовж життя та особиста самореалізація: Виховання любові до навчання впродовж життя є важливим аспектом особистої самореалізації та добробуту. Розуміння і прийняття особливостей дорослих учнів може сприяти розвитку культури безперервного навчання і самовдосконалення.

Висновок

Підсумовуючи, можна сказати, що розуміння особливостей дорослих учнів має вирішальне значення для розробки та надання ефективного освітнього досвіду для цієї різноманітної групи населення. Беручи до уваги характеристики дорослих учнів за Ноулзом і впроваджуючи відповідні стратегії навчання, освітяни можуть створювати цікаві та змістовні навчальні можливості, які відповідають унікальним потребам і вподобанням дорослих учнів. Зрештою, це призводить до більшого залучення учнів, покращення професійного розвитку та більшого відчуття особистої самореалізації завдяки навчанню впродовж усього життя.

Часті запитання

Які ключові характеристики дорослих учнів?

Дорослі учні, як правило, є самокерованими, привносять у навчальний процес багатий досвід, орієнтовані на досягнення мети, орієнтовані на актуальність і більше зацікавлені у вивченні предметів, які мають безпосереднє відношення до їхньої роботи або особистого життя.

Як самоспрямування відіграє роль у навчанні дорослих?

Дорослі учні люблять брати на себе відповідальність за своє навчання. Вони вважають за краще контролювати навчальні цілі, методи, темп і оцінювання свого навчання.

Яка роль досвіду в навчанні дорослих?

Дорослі накопичили багатий життєвий досвід, який вони привносять у процес навчання. Цей досвід може слугувати цінним ресурсом для навчання, надаючи приклади, сценарії та контекст.

Як мета та орієнтація на релевантність впливають на навчання дорослих?

Дорослі навчаються найкраще, коли бачать зв'язок того, що вони вивчають, з їхнім власним життям або цілями. Вони віддають перевагу практичним знанням і навичкам, які можна застосувати негайно.

Що мотивує дорослих учнів?

Дорослі учні часто мотивовані внутрішніми факторами, такими як прагнення до самовдосконалення, особистісного розвитку, кар'єрного просування або задоволення від досягнень.

Як ми можемо врахувати особливості дорослих учнів при розробці навчальних програм?

Навчальні програми для дорослих повинні дозволяти самостійне спрямування, використовувати досвід учня, зосереджуватися на актуальних і практичних знаннях, узгоджуватися з цілями учня і включати види діяльності, які стимулюють і кидають виклик учням.