fbpx

Теорія когнітивного навантаження

Reading Time: 4 minutes

Корпоративне навчання відіграє ключову роль у забезпеченні працівників необхідними навичками та знаннями для досягнення успіху в бізнесі. У цьому ландшафті розуміння того, як люди обробляють і зберігають інформацію, набуває першорядного значення. Познайомтеся з теорією когнітивного навантаження – концепцією, яка заглиблюється в те, як наші когнітивні структури керують і засвоюють інформацію. Заснована на ідеях Джона Свеллера, концепція розумового навантаження підкреслює баланс розумових зусиль, необхідних для засвоєння нових концепцій. Оскільки бізнес прагне оптимізувати навчальні сесії, інтеграція принципів концепції розумового навантаження може суттєво вплинути на підвищення залученості та утримання учнів. Ця стаття проливає світло на те, що таке теорія когнітивного навантаження, її основоположні принципи та глибокі наслідки для корпоративного навчання.

Що таке теорія когнітивного навантаження?

За своєю суттю, теорія когнітивного навантаження (ТКН) досліджує ємність нашої робочої пам’яті і те, як вона впливає на нашу здатність здобувати і зберігати нову інформацію. По суті, визначення концепції розумового навантаження ґрунтується на розумінні різних типів когнітивних навантажень, які ми відчуваємо, та їхнього впливу на наші навчальні процеси. Джон Свеллер, видатний діяч у цій галузі, розробив структуру розумового навантаження, наголошуючи на обмеженнях нашої когнітивної системи і на тому, як навчальний дизайн може або підтримувати, або перешкоджати нашим здібностям до навчання.

Ґрунтуючись на фундаментальній праці Веллера, теорія розмежовує три основні типи навантажень:

  • Внутрішнє навантаження: пов’язане з внутрішньою складністю предмета. Деякі теми чи концепції від природи є складнішими за інші, що вимагає більше когнітивних ресурсів.
  • Зовнішнє навантаження: це когнітивні зусилля, які витрачаються через спосіб подання інформації, а не через сам зміст. Погано розроблені навчальні матеріали або методи можуть надмірно збільшити це навантаження, що ускладнює навчання.
  • Розумне навантаження: Це стосується когнітивних ресурсів, призначених для обробки та зберігання інформації в довготривалій пам’яті, формування значущих і тривалих зв’язків. Ефективне навчання оптимізує це навантаження, гарантуючи, що учні можуть легко засвоювати і пригадувати інформацію.

Принципи теорії когнітивного навантаження

В основі теорії когнітивного навантаження (ТКН) лежать унікальні принципи, які визначають, як інформація обробляється та зберігається в наших когнітивних структурах. На передньому краї цієї теорії стоїть Джон Суеллер, який сформував наше розуміння цих принципів. Він підкреслив, що наша робота Пам’ять, тимчасовий і обмежений простір, відіграє вирішальну роль у первинному отриманні інформації.Однак для ефективного та тривалого навчання ця інформація має перейти до нашої довготривалої пам’яті — величезного резервуару, де знання організовані в схеми. Ці схеми , або ментальні структури, допомагають класифікувати та пов’язувати нову інформацію з тим, що ми вже знаємо, оптимізуючи нашу здатність отримувати та застосовувати знання.

Краса ТКН полягає в розподілі когнітивних навантажень, які впливають на цей перехід від робочої пам’яті до довготривалої. Внутрішнє навантаження пов’язане з притаманною складністю матеріалу, і воно відносно стабільне, визначається як змістом, так і попередніми знаннями учня. З іншого боку, стороннє навантаження є результатом способу подання інформації, що є відображенням ефективності навчального плану. Нарешті, відповідне навантаження представляє зусилля, вкладені у створення цих життєво важливих схем. Осягаючи ці принципи, педагоги а корпоративні інструктори можуть краще адаптувати свій контент відповідно до природних припливів і відпливів людського пізнання, прокладаючи шлях до більш ефективного та вражаючого досвіду навчання.

Відповідність теорії когнітивного навантаження для корпоративного навчання

У сфері корпоративного навчання надзвичайно важливо забезпечити, щоб працівники не лише осягали, а й зберігали та застосовували знання. Теорія когнітивного навантаження (ТКН) пропонує безцінне розуміння цього питання. Це підкреслює, що для того, щоб навчання було ефективним, потрібно ретельно керувати когнітивними вимогами, які висуваються до людини. У корпоративному контексті це означає:

  1. Розробка навчальних матеріалів: Пам’ятайте про природну складність предмета, уникаючи додавання непотрібного стороннього навантаження через заплутані презентації або надлишкову інформацію.
  2. Сеанси адаптації: Визнання того, що кожен індивід може мати різний рівень попередніх знань, що впливає на його внутрішнє навантаження, і, отже, відповідне коригування навчання.
  3. Оптимізація методів навчання: використання стратегій, які підвищують відповідне навантаження, гарантуючи, що співробітники формують міцні, значущі зв’язки та схеми, пов’язані з вмістом.

Дотримуючись принципів теорії когнітивного навантаження, корпоративне навчання можна трансформувати, сприяючи не лише кращому розумінню, але й забезпечуючи збереження та ефективне застосування знань у реальних сценаріях.

Приклади теорії когнітивного навантаження в корпоративному навчанні

Проілюструвавши ТКН практичними прикладами, можна прояснити його вплив на корпоративний ландшафт навчання. У різних галузях є випадки, коли навчальні сесії або процвітали, або занепадали на основі їх відповідності принципам ТКН. Ось кілька прикладів:

  • Мультимедійні презентації: компанія представила мультимедійні презентації з відео, текстами та графікою, які відтворюються одночасно. Співробітникам було складно зосередитися, що вказувало на високе стороннє навантаження, викликане одночасними подразниками.
  • Комплексне навчання програмному забезпеченню: інша фірма запровадила навчання для нової системи програмного забезпечення. Замість того, щоб заглиблюватися безпосередньо в розширені функції, тренери розбирали це крок за кроком, спираючись на наявні знання співробітників. Цей підхід зменшив внутрішнє навантаження шляхом поступового введення складності.
  • Рольові ігри: команда з продажів пройшла навчання, яке включало рольові ігри. Активно беручи участь у моделюванні взаємодії з клієнтами, члени команди можуть побудувати сильні ментальні схеми, підвищуючи важливе навантаження та сприяючи кращому утриманню та застосуванню стратегій.

Ці приклади підкреслюють важливість розуміння та застосування теорії когнітивного навантаження у формуванні корпоративних тренінгів, гарантуючи ефективність та результативність навчання.

Застосування теорії принципів когнітивного навантаження в корпоративному навчанні

Використання принципів теорії когнітивного навантаження (ТКН) у корпоративному навчанні може значно підвищити ефективність навчальних занять. Однією з головних найкращих практик є спрощення представлення вмісту. Важливим стає зменшення стороннього навантаження, особливо при складних предметах. Усунувши непотрібні відволікання та зосередившись на основному матеріалі, тренери можуть гарантувати, що внутрішня складність предмета не стане надзвичайною. Це може включати розчищення слайдів, використання простої мови або розбиття тем на керовані фрагменти, які послідовно будуються одна на одній.

Крім того, надзвичайно важливо підтримувати середовище, яке заохочує розвиток відповідного навантаження. Цього можна досягти шляхом інтеграції сценаріїв із реального життя, практичних вправ або інтерактивних обговорень, які створені, щоб допомогти учням створити значущі зв’язки та створити надійні схеми в їхній довгостроковій пам’яті. Персоналізація навчальних модулів на основі попередніх знань учнів також може виявитися корисною. Визнання того, що кожен працівник може перебувати в різній початковій точці, і адаптація контенту відповідно до різних рівнів досвіду може знайти правильний баланс між викликом і розумінням. Завдяки ретельному застосуванню цих передових практик, що ґрунтуються на теорії когнітивного навантаження, корпоративне навчання може стати більш збагачувальною та вражаючою подорожжю для всіх учасників.

Висновок

Теорія когнітивного навантаження, яка бере свій початок у розумінні тонкощів наших когнітивних процесів, пропонує безцінне розуміння для сфери корпоративного навчання. Оскільки підприємства прагнуть надати своїм командам навички та знання, необхідні для успіху, найважливішим стає забезпечення відповідності методологій навчання принципам когнітивного навантаження. Від розуміння основоположних ідей, представлених Джоном Свеллером, до визнання балансу між внутрішніми, зовнішніми та доречними навантаженнями, шлях до інтеграції ТКН у навчання є водночас повчальним і трансформуючим. Оскільки ми заглиблюємося в епоху швидкого обміну інформацією, стає ще важливішим використовувати ці принципи, забезпечуючи, щоб наше навчальне середовище було не лише інформативним, але й когнітивно оптимізованим для максимального збереження та застосування.

Часті запитання

Що таке теорія когнітивного навантаження (ТКН)?

Теорія когнітивного навантаження досліджує, як наша робоча пам’ять обробляє та зберігає нову інформацію, зосереджуючись на різних типах когнітивних навантажень, які ми відчуваємо, і як вони впливають на наше навчання.

Хто представив теорію когнітивного навантаження?

Теорію представив Джон Суеллер, чия робота підкреслювала обмеження нашої когнітивної системи та те, як навчальний дизайн може або підтримувати, або перешкоджати нашим можливостям навчання.

Які три основні типи когнітивних навантажень у ТКН?

Три типи: внутрішнє навантаження (природна складність матеріалу), зовнішнє навантаження (когнітивні зусилля через представлення інформації) і німецьке навантаження (зусилля, яке використовується для обробки та збереження інформації в довготривалій пам’яті).

Як теорія когнітивного навантаження може покращити корпоративне навчання?

Розуміючи та застосовуючи принципи ТКН, корпоративні тренери можуть розробити та провести навчання, яке відповідає тому, як людський мозок природно обробляє та зберігає інформацію. Це може призвести до кращого залучення учня, розуміння та довготривалого збереження знань.

Чи можете ви навести приклад застосування ТКН у корпоративному навчанні?

Одним із прикладів є використання мультимедійних презентацій у навчанні. Якщо презентація містить занадто багато одночасних стимулів, як-от відео, текстів і графіки, це може збільшити стороннє навантаження, що ускладнить для співробітників концентрацію та сприйняття вмісту.

Яке значення має відповідне навантаження в корпоративному навчанні?

Німецьке навантаження стосується когнітивних ресурсів, які використовуються для створення тривалих структур пам'яті або схем. Ефективне корпоративне навчання прагне максимізувати німецьке навантаження, забезпечуючи те, що працівники формують міцні, значущі зв'язки з контентом, що призводить до кращого засвоєння та застосування в реальних умовах.