fbpx

Вивчення моделі Кіркпатрика

Reading Time: 3 minutes

Модель Кіркпатріка зайняла своє місце у сфері навчання та професійного розвитку. Широко відома завдяки своїй систематичній структурі, вона слугує цінною основою для оцінки ефективності навчальних програм. Ця стаття допоможе вам зануритися в тонкощі моделі оцінювання Кіркпатріка, її різноманітні застосування, переваги та недоліки, а також способи її ефективного використання у вашій організації для забезпечення максимальної продуктивності та результативності.

Основи моделі Кіркпатрика

Генезис моделі оцінювання тренінгів Кіркпатріка можна простежити з кінця 1950-х років, коли доктор Дональд Кіркпатрік вперше представив її як структуровану чотирирівневу модель для оцінювання навчальних програм. Пізніше ця модель була вдосконалена його сином, Джимом Кіркпатріком, та невісткою, Венді Кіркпатрік, що призвело до того, що ми зараз називаємо Новою світовою моделлю Кіркпатріка.

Модель часто метафорично описують як сходи, де кожна сходинка означає рівень оцінки, а кожна наступна сходинка залежить від успіху попередньої. Кожен рівень надає важливу інформацію про ефективність навчальної програми, допомагаючи організаціям у створенні позитивного навчального середовища.

Поділ на рівні моделі Кіркпатрика

Модель Кіркпатрика охоплює чотири основні рівні. Ці рівні слугують стовпами, які підтримують структуру цієї комплексної моделі. Кожен рівень фокусується на конкретній сфері оцінювання навчання:

 1. Рівень 1: Реакція – тут оцінюється безпосередня реакція учасників на тренінг. Розглядаються питання про навчальний досвід учасників, їх зацікавленість та сприйняття ними актуальності матеріалу. Цей рівень має вирішальне значення, оскільки він забезпечує прямий зворотний зв’язок про тренінг з точки зору учасників, що може допомогти покращити майбутні сесії.
 2. Рівень 2: Навчання – на цьому рівні основна увага приділяється тому, чого учасники навчилися під час тренінгу. Оцінюється збільшення їхніх знань або покращення їхніх навичок. Це передбачає розуміння того, чи засвоїли учасники нову інформацію, чи можуть вони продемонструвати набуті навички і чи змінилося їхнє ставлення до тренінгу.
 3. Рівень 3: Поведінка – на цьому рівні оцінюються зміни в поведінці учасників після тренінгу. Зазвичай це передбачає спостереження за учасниками в їхньому робочому середовищі, проведення інтерв’ю або опитувань. Мета полягає в тому, щоб визначити, чи мав тренінг якийсь значний вплив на дії та результати роботи учасників на робочому місці.
 4. Рівень 4: Результати – Останній рівень моделі Кіркпатріка зосереджений на вимірюванні впливу тренінгу на бізнес-результати. Це може включати підвищення продуктивності, покращення якості роботи, економічну ефективність, зменшення плинності кадрів або інші конкретні цілі. Важливо зазначити, що вимірювання цього рівня може бути складним через зовнішні фактори, які також можуть впливати на ці результати.

Ілюстрація прикладів моделі Кіркпатріка

Щоб краще зрозуміти застосування моделі Кіркпатріка, розглянемо приклад: компанія вирішує впровадити нову систему програмного забезпечення і проводить навчальну програму для ознайомлення з нею співробітників.

 1. Реакція: Після тренінгу учасники заповнюють анкету зворотного зв’язку. Відповіді свідчать про те, що вони вважають тренінг корисним і цікавим.
 2. Вивчення: Тест після тренінгу показує, що учасники успішно засвоїли функціонал програмного забезпечення.
 3. Поведінка: Протягом наступних тижнів працівники починають використовувати програмне забезпечення більш ефективно, демонструючи зміни в поведінці.
 4. Результати: Впровадження нового програмного забезпечення призводить до підвищення продуктивності, що дозволяє досягти бажаного бізнес-результату.

Переваги та недоліки моделі Кіркпатріка

Як і будь-яка інша модель, модель Кіркпатріка має свої сильні та слабкі сторони. Розуміння цих переваг і недоліків моделі Кіркпатрика може допомогти організаціям ефективно використовувати її:

Плюси:

 • Модель проста, що робить її легкою для розуміння і впровадження.
 • Її покроковий підхід допомагає всебічно оцінити ефективність навчальної програми.
 • Вона підкреслює важливість застосування знань, а не лише самого навчання.

Мінуси:

 • Витрати часу на застосування моделі, особливо на вищих рівнях оцінювання, можуть бути значними.
 • Виокремлення впливу навчання на бізнес-результати може бути складним через різні фактори впливу.

Симбіоз моделі ADDIE та моделі Кіркпатріка

У тренінгових колах модель ADDIE часто поєднують з моделлю ADDIE/Кіркпатрика. Перша з них, що є абревіатурою від Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation (аналіз, проектування, розробка, впровадження та оцінка), використовується для проектування та розробки тренінгу. Натомість модель Кіркпатрика слугує основою для оцінювання цього навчання, створюючи надійний і комплексний підхід до навчання та розвитку.

Висновок

Модель Кіркпатріка витримала випробування часом, що свідчить про її цінність і важливість у сфері навчання та розвитку. Її багаторівневий, покроковий підхід пропонує детальний метод оцінки ефективності навчання. Розуміння та ефективне застосування цієї моделі може призвести до відчутних покращень у поведінці учасників та значного позитивного впливу на бізнес-результати. Пам’ятайте, що справжня цінність навчання полягає не лише в отриманні знань, але й у застосуванні цих знань для постійного вдосконалення та зростання.

Як модель Кіркпатріка може допомогти в підвищенні ефективності навчальних програм?

Модель Кіркпатріка дозволяє організаціям оцінювати ефективність своїх навчальних програм на різних рівнях, від початкових реакцій до вимірюваних бізнес-результатів. Оцінюючи ці різні рівні, організації можуть визначити сильні сторони та сфери, які потребують вдосконалення. Такий комплексний зворотний зв'язок допомагає доопрацювати майбутні навчальні сесії, щоб зробити їх більш актуальними, цікавими та корисними.

Які типи організацій чи сфер можуть отримати користь від використання моделі Кіркпатрика?

Модель Кіркпатрика є універсальною і може бути застосована в широкому спектрі галузей і секторів. Будь-яка організація, яка інвестує в навчальні програми, будь то бізнес, навчальні заклади, неприбуткові організації або державні установи, може використовувати цю модель для вимірювання ефективності своїх навчальних ініціатив.

Чи можна використовувати модель Кіркпатріка для оцінки онлайн або віртуальних навчальних сесій?

Так, модель Кіркпатрика, безумовно, може бути застосована до онлайн або віртуальних навчальних сесій. Незалежно від способу проведення тренінгу, ця модель забезпечує систематичний спосіб оцінювання реакції, навчання, поведінки та результатів, пов'язаних з тренінгом. Методології можуть відрізнятися - наприклад, онлайн-опитування для 1-го рівня, онлайн-вікторини для 2-го рівня, віртуальне спостереження для 3-го рівня та аналіз даних для 4-го рівня - але принципи залишаються незмінними.

Чим модель Кіркпатрика для Нового Світу відрізняється від оригінальної моделі Кіркпатрика?

Нова модель Кіркпатрика, яка є вдосконаленою версією оригінальної моделі, містить додаткові елементи, щоб зробити модель більш комплексною. Вона підкреслює важливість важливого 'рівня 0' - визначення бажаного результату до початку навчання. Вона також включає такі міркування, як відповідність тренінгу робочим ролям учасників і підтримка з боку організації для застосування навчання, забезпечуючи таким чином більш цілісний підхід до оцінювання тренінгу.

Які фактори слід враховувати при застосуванні моделі Кіркпатріка для оцінювання навчання?

Впроваджуючи модель Кіркпатрика, організації повинні враховувати час і ресурси, необхідні для проведення оцінювання, особливо для вищих рівнів оцінювання. Також дуже важливо переконатися, що дані, зібрані на кожному рівні, є точними та релевантними. Крім того, організація повинна пам'ятати про те, що на зміни в бізнес-результатах можуть впливати зовнішні фактори, а не лише навчальна програма.

Чи можна інтегрувати модель Кіркпатріка з іншими моделями чи теоріями навчання?

Так, модель Кіркпатрика може симбіотично працювати з іншими моделями та теоріями навчання. Популярним прикладом є модель ADDIE, де модель Кіркпатрика використовується для оцінки навчальної програми, розробленої в рамках процесу ADDIE. Крім того, модель Кіркпатрика можна використовувати разом з теоріями навчання, такими як теорія навчання дорослих (андрагогіка) або теорія експериментального навчання для більш комплексної стратегії навчання і розвитку.